Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng


Ge dina synpunkter på förslag till klimatstrategi

Ett av Örnsköldsviks kommuns övergripande mål för nuvarande mandatperiod är att kommunkoncernen ska vara klimatneutral och energieffektiv år 2030. Kommunens vision för hela den geografiska kommunen Örnsköldsvik anger vidare att Agenda 2030 ska vara vägledande för verksamheter och beslut.

För närvarande pågår ett arbete att ta fram en klimatstrategi för hela den geografiska kommunen Örnsköldsvik. Klimatstrategin, som sträcker sig över perioden 2020-2030, riktar sig till alla sektorer och aktörer – medborgare, föreningar och företag.

Klimatstrategin visar både hur energianvändningen ser ut inom den geografiska kommunen och hur vi tillsammans behöver ställa om och minska energianvändning och växthusgasutsläpp för att bidra till att Sverige uppnår sin del av Parisavtalet. Utöver målsatta utsläppsminskningar föreslår strategin viktiga åtgärder inom: bebyggelse, transporter, lokal produktion av förnybar energi, fysisk planering och konsumtion.

Vidare förtydligar strategin kommunkoncernens arbete för en hållbar utveckling på energiområdet. Strategin ska användas som vägledning och styrdokument för arbetet mot målen samt i löpande kommunal verksamhet och fungera som underlag till översikts- och detaljplaner, handlingsplaner och utredningar.

Vad vill du som invånare och samhällsaktör tillföra planen?
Nu kan du som bor och verkar i Örnsköldsvik bidra och delge dina tankar och synpunkter på det förslag till klimatstrategi som går ut på remiss. Under perioden 16 december 2020 till och med den 8 februari 2021 är alla välkomna att lämna synpunkter på förslag till klimatstrategi.

Mer information och förslaget till klimatstrategi för Örnsköldsvik hittar du på ornskoldsvik.se/klimat.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2020-12-16