Fortsatt eldningsförbud men med viss lättnad

Länsstyrelsen har efter dagens bedömningsmöte i samråd med räddningstjänsterna i länet beslutat att återgå till det ursprungliga eldningsförbudet som infördes den 2 juni.

Beslutet kommer att träda i kraft under morgondagen, fredag den 10 augusti klockan 12.00.

Eldningsförbudet återgår till det ursprungliga, där det blir tillåtet att grilla på egen tomtmark eller motsvarande samt på i förväg iordningsställda grillplatser. Med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande.

Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Bedömningen att ändra eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster. Trots det uppmanar räddningstjänsterna till fortsatt försiktighet.

Frågor och svar om eldningsförbudet i Västernorrland länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2018-08-10