Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Fortsatt eldningsförbud i hela länet

Länsstyrelsen har tillsammans med räddningstjänsterna i länet, den 28 juni, beslutat att eldningsförbudet i hela Västernorrland fortsätter att råda.

Även om det kan komma en del regn, är det fortfarande extremt torrt i skog och mark. Under det allra översta ytskiktet är marken ännu torr och en brand kan spridas väldigt lätt. Mot den bakgrunden är ett fortsatt elldnigsförbud motiverat.

Eldningsförbudet råder tills vidare. Länsstyrelsen och räddningstjänsterna håller regelbundna avstämningar om läget i länet.

Vid eldningsförbud:

  • är det förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar
  • är det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus
  • är grillning endast tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser samt i grillar på egen tomtmark. Med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Det här kan du göra om du upptäcker en brand:

  1. Varna andra som kan hotas av branden.
  2. Flytta dig till en säker plats.
  3. Larma genom att ringa 112.
  4. Släck om du kan.

Mer information om eldningsförbudet finns på länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-06-28