Energirådgivning ger effekt

Energimyndigheten har låtit Sweco göra en effektanalys av den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Den visar att hälften av de privatpersoner, företag och organisationer som sökt råd hos sin energi- och klimatrådgivare också säger sig ha genomfört en eller flera energieffektiviserande åtgärder efter dessa kontakter. De har även höjt sin kompetens för att investera i nya lösningar för energieffektivisering och användning av förnybar energi.

Effektanalysen visar att just den personliga rådgivningen har stor betydelse när den rådsökande står inför ett beslut om en eventuell investering för att öka energieffektiviteten. Örnsköldsviks kommun erbjuder kostnadsfri klimat- och energirådgivning till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer.

– I början av året anordnade vi en föreläsningsserie om elbilar och laddplatser, där vi bland annat bjöd in Biofuel Region och Övik Energi. Dessa kvällar var välbesökta och visade på ett stort intresse hos allmänheten för dessa frågor, berättar Karin Skopac, energi- och klimatrådgivare vid Örnsköldsviks kommun.

Frågorna till landets energi- och klimatrådgivare täcker ett brett spann, De mst vanliga frågorna handlar om bidrag, skatter och styrmedel samt åtgärdsförslag och tekniska råd

Energi- och klimatrådgivningen finansieras av Energimyndigheten, som tillsammans med 15 regionala energikontor samordnar arbetet för landets alla energi- och klimatrådgivare. Syftet är att öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen samtidigt som insatserna bidrar till att utveckla rådgivarnas kunskaper och arbetsmetoder.

Kontaktuppgifter till Örnsköldsviks kommuns energi- och klimatrådgivare finns på kommunens webbsida om energi- och klimatrådgivning


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2020-05-07