Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Eldningsförbud i hela länet

Det är oerhört torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är mycket stor. Länsstyrelsen har därför utfärdat generellt eldningsförbud i hela Västernorrlands län.

Undantag från förbudet är eldning i grillar på egen tomtmark samt särskilt anordnade fasta grillplatser. Den som grillar uppmanas att vara särskilt försiktig.

Naturvårdsbränningar är undantagna från eldningsförbudet under vissa villkor.PDF Dessutom ska naturvårdsbränning alltid föranmälas till kommunens räddningstjänst minst en vecka före planerad bränning.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-06-01