Eldningsförbudet gäller fortfarande

Det eldningsförbud som Länsstyrelsen i samråd med länets räddningstjänster tidigare utfärdat gäller fortfarande. All eldning, utom grillning på egen tomtmark, är tilsvidare förbjuden. Ska du grilla på tomten, var extra varsam och se till att ha släckningsmaterial till hands. Grillen måste vara upphöjd från marken och stå på ett underlag som inte riskerar att fatta eld.

En ny bedömning av brandrisker och eldningsförbud väntas under nästa vecka.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-08-06