Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Dialogträffar inleder arbetet med den fördjupade översiktsplanen

Hur vill du att Örnsköldsviks centralort ska vara om 20 år?

Under 2016-2018 ska en fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort tas fram. Det är en långsiktig plan för framtida utveckling av Örnsköldsviks stad och närområde. För att öka delaktigheten och samla in synpunkter från allmänheten, politiker, näringslivet, tjänstemän och föreningar i ett tidigt skede, tar nu Örnsköldsviks kommun nya grepp och bjuder in till träffar för att skapa dialog.

Först ut är allmänheten och föreningslivet som bjuds in till två träffar 28 och 30 november på Fjällräven Center. Fokus kommer att ligga på utveckling av centralorten på 20 års sikt inom följande områden: bostäder, fritid och nöje, infrastruktur och trafik samt näringsliv och handel.

— Vi gör det här för att kunna samla in synpunkter i tidigt skede så att vi får in fler perspektiv kring hur bland annat medborgarna vill att framtidens Örnsköldsvik ska utvecklas, säger Maria Liinasaari, projektledare, tillväxtavdelningen Örnsköldsviks kommun. Vi vill informera om arbetet och att fler ska kunna engagera sig och ges möjlighet att lämna synpunkter.

Resultaten från dialog och träffar kommer att komplettera de formella samråd som planeras under 2017. Tillsammans med andra utredningar blir materialet ett informationsunderlag som ska användas i arbetet med att ta fram den fördjupade översiktsplanen. För de som inte har tillfälle att delta vid de fysiska träffarna finns möjlighet att dela med sig av sina perspektiv och synpunkter på kommunens hemsida. Där kommer man även att kunna följa arbetet och processen med att ta fram översiktsplanen.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för centralorten förväntas pågå fram till våren 2018, därefter ska planen antas av kommunfullmäktige under 2018. När planen är klar ger den bland annat vägledning vid kommunens konkreta beslut om hur tillstånd kring bebyggelse, mark- och vattenanvändning kan ges.

Här kan du lämna synpunkter och ta del av mer information om arbetet med översiktsplanen för centralorten.

Kontaktperson: Maria Liinasaari, projektledare, 0660 - 887 56, maria.liinasaari@ornskoldsvik.se

Aktuelltartikel publicerad av: Per-Olof Sedin

2017-12-28

 Kontakta oss

Maria Liinasaari
Projektledare
0660 - 887 56
Skicka e-post