Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Dålig lukt i Höglandsområdet beror sannolikt på den milda vintern

Kommunens miljö- och hälsoenhet har under den senaste tiden fått in förfrågningar och klagomål om dålig lukt i Höglandsområdet. Lukterna kommer sannolikt från gräsmattor samt gräsplaner och är ofarliga.

Den kraftiga lukten har bildats av is på kortklippta gräsytor och långvarigt istäcke som lett till syrebrist och ger så kallade anaeroba förhållanden, där nedbrytande mikroorganismer bildar svavelväte och metan som har en kraftig lukt. Gaserna är inte bra för gräset men är däremot inte hälsofarligt för människor eftersom att det späds ut fort i luften.

Isproblemen kan bli alltmer vanliga i och med klimatförändringar med högre temperaturer. Områden som tidigare haft stabilt snötäcke kommer att få fler och mer extrema perioder med mildväder och regn före det fryser igen. Därför ökar risken för att is bildas och fenomenet med dålig lukt uppstår.

Miva har gjort undersökningar i området på sitt ledningsnät, brunnar och stationer utan att hitta någon källa till lukterna.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2017-03-02