Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Coacher för energi och klimat

Stöd för små och medelstora företag

Har ditt företag en energianvändning under 300 000 kWh? Då kan du få
hjälp via projektet coacher för energi och klimat.

Coacher finns tillgängliga lokalt i landet och kan på plats hjälpa dig
med att effektivisera ditt företags energianvändning.

Coacher för energi och klimat är en nationell satsning som kombinerar
coachning och erfarenhetsutbyte för att ge företag möjligheter till att
energieffektivisera. Programmet startade i januari 2017 och pågår till och med
2019.

Programmet är särskilt riktat till små och medelstora företag
med en energianvändning under 300 000 kilowattimmar (kWh). Genom att delta i
coachningsprogrammet får företaget hjälp med att sänka energikostnaderna,
förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan.

Varför delta i ett coachningsprogram

Programmet passar företag som
- På ett enkelt sätt vill komma igång med
energieffektiviserande åtgärder
- Vill höja sin kunskap inom energi
- Vill ha kostnadsfri coachning och rådgivning! Det
enda som krävs är företagets egna tid och engagemang
- Vill dra nytta av ett nätverk med andra företag, både
rörande energi och andra frågor

Programmet kan hjälpa företag som
- Har ont om tid
- Har brist på information
- Behöver en knuff i rätt riktning
- Vill lära sig mer om energieffektivisering i
allmänhet

Så jobbar coacher för energi och klimat

Programmet utförs av en coach, gästföreläsare och genom utbyte med andra
deltagande företag. När ditt företag går med i coachningsprogrammet får du först ett platsbesök av coachen där en genomgång av energianvändningen sker.
Därefter tar coachen fram förslag på områden i ditt företag med potential
till minskad energianvändning. Du får även individuell coachning i att
genomföra konkreta energieffektiviseringsåtgärder.

Under perioden bjuds du in till löpande träffar med andra
företag som deltar i programmet. På träffarna får du möjlighet att lära dig mer
om energieffektivisering och utbyta erfarenheter med varandra.

Vad ingår i coachningsprogrammet

Programmet består av en för företaget enskild del och en
gemensam del. De gemensamma delarna utförs tillsammans med andra
deltagande företag från samma kommun eller kommunsamarbete.

Enskild del:
- Energigenomgång med platsbesök av coach
- Sammanställning av områden med potential till minskad
energianvändning
- Coachning i genomförande av åtgärder

Gemensamma delar som bland annat kan innehålla
- Platsbesök hos andra deltagande företag
- Inspirationsföreläsningar inom energieffektivisering
och dess fördelar
- Stöd inför upphandling av konsult och/eller
leverantör
- Stöd inför framtagning av investeringsunderlag
- Stöd inför att ta fram gröna hyresavtal
- Stöd inför finansieringslösningar

Kan mitt företag få hjälp av en coach

Programmet riktar sig till små och medelstora företag med en
energianvändning under 300 000 kilowattimmar (kWh) per år. Deltagandet är helt
kostnadsfritt.

För att få ut största nytta av coachningsprogrammet behöver du som
deltagande företag vara engagerad i de seminarier och träffar som anordnas
under programperioden. Varje år anordnas fyra-fem träffar om totalt cirka 10
timmar.

Utöver det, är det enda som krävs att du avsätter tid med coachen. Din
insats kommer bestå av att besvara frågor från coachen och att närvara vid en
rundvandring i företaget.

Vilka kommuner har en coach för energi och klimat

Ett 50-tal kommuner eller kommunsamarbeten har via Energimyndigheten
och det nationella regionalfondsprogrammets finansiella stöd ansökt om att
anställa en coach. Är din kommun inte med i projektet är du och ditt företag
välkomna att kontakta en coach i en närliggande kommun.

Vilka företag kan inte få hjälp av en coach

Coacher för energi och klimat riktar sig inte till bostadsrättsföreningar, lantbruk, fiske- och vattenbrukssektorn samt till företag utan energianvändning.

Kontakt
Rolf Söderlund, mobil: 072- 587 72 32
e-post: Rolf.Soderlund@ange.se
Coach för energi och klimat

Läs mer: Energimyndigheten.se/coachlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuelltartikel publicerad av: Per-Olof Sedin

2017-06-08

 Kontakta oss

Karin Skopac
Energi- och klimatrådgivare
0660-884 25
Skicka e-post