Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Algblomning Storljusvattnet, Norrflärke

Miljö- och hälsoenheten har tagit del av provtagningsresultat från sjön Storljusvattnet i Norrflärke.

Provet visar på förekomst av cyanobakterien Dolichospermum cf solitarium. I samband med analysen har det inte gjorts någon bedömning om huruvida algerna blidat hälsofarlig toxin. Släktet Dolichospermum är dock potentiellt toxinbildande och därför vill Miljö- och hälsoenheten avråda från bad eller att man på något sätt konsumerar vattnet. Särskild försiktighet bör tas under den tid som algblomningen pågår, men även ett antal veckor efter att blomningen upphört.

Uppmaningen till försiktighet gäller särskilt barn och husdjur eftersom dessa grupper kan vara extra känsliga.

 

 

Aktuelltartikel publicerad av: Birgitta Bergman

2016-09-01

 Kontakta oss

Anders Lundström
Miljöinspektör
Skicka e-post