Länk till startsidan

Tider för sandupptagning

När snö och is tinat bort från kommunens gator och vägar påbörjas sandupptagning och sopning. Arbetet sker från tidig morgon, klockan 05:00 till cirka 23:00 på kvällen. I centrum pågår arbetet nattetid på grund av trafiksäkerheten och framkomligheten och vi hoppas på förståelse från dig som bor i området under den korta period som arbetet pågår.

Vid sandupptagning prioriteras:

  • gång- och cykelvägar
  • centrala delar av Örnsköldsvik
  • gator och vägar med mycket trafik.

I övrigt sker sandupptagningen utifrån en turordning som ändras från år till år för att det ska bli så rättvist som möjligt.

I samband med sopning kan problem med damm och buller förekomma. Det kan därför vara en god idé att du avvaktar med fönsterputsning och annat utomhusarbete tills att sandupptagningen är genomförd i ditt område.