Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Tider för sandupptagning

När snö och is tinat bort från kommunens gator och vägar påbörjas sandupptagning och sopning. Arbetet sker från tidig morgon, klockan 05:00 till cirka 23:00 på kvällen. I centrum pågår arbetet nattetid på grund av trafiksäkerheten och framkomligheten och vi hoppas på förståelse från dig som bor i området under den korta period som arbetet pågår.

Vid sandupptagning prioriteras:

  • gång- och cykelvägar
  • centrala delar av Örnsköldsvik
  • gator och vägar med mycket trafik.

I övrigt sker sandupptagningen utifrån en turordning som ändras från år till år för att det ska bli så rättvist som möjligt.

I samband med sopning kan problem med damm och buller förekomma. Det kan därför vara en god idé att du avvaktar med fönsterputdning och annat utomhusarbete tills att sandupptagningen är genomförd i ditt område.