Länk till startsidan

Placering av postlåda

Rätt placering av din postlåda underlättar för kommunen att skapa trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. Det är viktigt att du placerra din postlåda på rätt sätt så att de fordon som används för vägunderhåll, till exempel plogbilen, kan ta sig fram utan att skada den.

Följande gäller för placeringen:

  • Om du har ett dike mellan gata, en gångväg eller gång- och cykelväg och din fastighetsgräns ska postlådan placeras i bakkanten av diket eller i höjd med din fastighetsgräns.
  • Om du inte har ett dike mellan gata, gångväg eller gång- och cykelväg och din fastighetsgräns ska postlådan placeras 1,5 meter från väg- eller asfaltskant, eller i höjd med din fastighetsgräns

Dessa anvisningar gäller före Postens önskemål om placering av brevlådor.

Om din postlåda skadas av kommunens snöröjningsfordon kan du söka ersättning för skadan. Det gäller endast om postlådan är placerad enligt anvisningarna ovan. Kommunen utreder då om postlådan var placerad enlig anvisningarna så att ersättning kan betalas ut.