Länk till startsidan

Fastighetsägarens ansvar

Örnsköldsviks kommun ansvar för driften av vägar, gång-och cykelbanor samt övrig allmän platsmark i kommunen. Du som är fastighetsägare ansvarar för gångbaneutrymmet utanför din fastighet året om.

Om du äger en tomt och har en häck, växter eller träd ut mot gatan är det viktigt att du klipper dem så att de inte skymmer sikten för trafikanter. Under våren och sommaren skymmer oklippta eller felaktigt placerade växter och träd sikten genom sin grönska. På vintern kan sikten skymmas när snö lägger sig på grenarna. I broschyren "Klipp häcken" kan du som fastighetsägare läsa mer om hur du placerar träd och växter. Länk till annan webbplats.

Du som är fastighetsägare ska se till att gångbaneutrymmet vid ditt hus är säkert och halkfritt. Som fastighetsägare ansvarar du för gångbaneutrymmet fram till dess att kommunen börjar använda det som snöupplag. Då övergår ansvaret till kommunen. Gångbaneutrymmen som gränsar mot kommunal mark ansvarar kommunen för. I ditt ansvar ingår även att se till att ingen kommer till skada på grund av snöras eller fallande istappar. Håll därför koll på taket för att förhindra att olyckor sker.

Att tänka på:

  • Lägg inte ut snö från fastigheten på gatan eller plogvallen. Den kan bli en trafikfara och ofta förs den snö du har skottat ut på gatan in på grannens infart när plogbilen kommer.
  • Om det blir för fullt med snö inne på gården måste du själv bekosta bortforslingen.
  • Halka bekämpar du med sand eller stenflis.
  • Märk upp låga staket, häckar och liknande vid tomtgränsen med pinnar, så underlättar du för maskinförarna.
  • Brevlådor och sopkärl ska alltid vara placerade innanför tomtgränsen så att de inte är ett hinder för dem som passerar eller för snöröjningen. På Mivas webbplats kan du läsa mer om hur du placerar ditt sopkärl. Länk till annan webbplats.

Skyldigheten att hålla efter sin tomt finns reglerad i Plan- och bygglagen (PBL).