Länk till startsidan

Snöröjning och sandning

Bra att veta

Örnsköldsviks kommun, tillsammans med inhyrda entreprenörer, snöröjer och halkbekämpar gång- och cykelvägar, gator, torg och parkeringsplatser i en bestämd ordning. Prioritetsordning är gång- och cykelbanor, huvudleder och bussgator, därefter övriga vägar och parkeringsplatser.

I kommunen plogas gång- och cykelbanor, huvudleder, bussgator och branta gator vid cirka 6 centimeter blötsnö eller cirka 9 centimeter kall snö. För att bekämpa halka sandas gator, vägar, gång- och cykelbanor utifrån samma prioriteringsordning som vid snöröjning. Större vägar, till exempel Modovägen och Arnäsvägen, saltas vid behov.

Som fastighetsägare är du själv ansvarig för att ta bort snö och bekämpa halka vid din fastighet. Det är också ditt ansvar att skotta fram din brevlådan och sopkärl så att det går att komma fram till dem. Vid plogning tar kommunen bort snövallar vid övergångsställen, busshållplatser, samt vägkorsningar. Vid hyvling (isrivning) öppnas alla infarter upp efterhand av den lastmaskin som följer väghyveln.

För att kunna snöröja på ett bra sätt är det bra att gatorna är så fria som möjligt från parkerade fordon. Datumparkering gäller mellan klockan 02:00 och 08:00 i centrala Örnsköldsvik samt Själevad, Domsjö, Gullänget, Gimåt, Högland, Brösta, Järved och Bonäset.

Om din privata egendom skadas av kommunens snöröjningsfordon eller vid annat underhållsarbete kan du anmäla plogskadan. Egendom som är placerad utanför tomtgräns ersätts inte.

Via kommunens app "Ett bättre Örnsköldsvik" kan du lämna synpunkter på gator, vägar och parker som kommunen ansvarar för.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.