Länk till startsidan

Ny eller ändrad utfart

Bra att veta

Om du vill ansluta eller ändra en utfart från din fastighet till en allmän väg som Örnsköldsviks kommun är väghållare för behöver du göra en ansökan hos kommunen. Väghållaren för allmän väg kan vara antingen Trafikverket eller kommunen. Inom tätort är det i de flesta fall kommunen som är väghållare, förutom för de allra största vägarna, till exempel E4.

Det kostar inget att ansöka. Du får själv betala för alla kostnader som utfarten för med sig. Kommunen godkänner i de flesta fall endast en utfart per villatomt som är maximalt 6,5 meter bred.

Om ett arbete påverkar framkomligheten på väg eller gata behöver du ha en godkänd trafikanordningsplan för vägarbetet.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.