Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Lämna synpunkter på nya översiktsplanen


Information om personuppgiftsbehandling till dig som lämnar synpunkter på kommunens översiktsplan

När du lämnar synpunkter på kommunens översiktsplan behandlas dina personuppgifter, så som namn, e-postadress och övriga personuppgifter som du eventuellt anger när du lämnar dina synpunkter. Att lämna personuppgifter är frivilligt. Anledningen är att administrera, dokumentera och sammanställa synpunkter. Kommunen får lov att behandla dina personuppgifter för det syftet eftersom vi utför en uppgift av allmänt intresse när vi hämtar in synpunkter till Översiktsplanen. Det är kommunstyrelsen som har det yttersta ansvaret för dina personuppgifter.

Kommunen kan i vissa fall behandla dina personuppgifter på annat sätt än det som angetts ovan, om det krävs för att kunna följa gällande lagstiftning om allmänna handlingar, myndigheters arkiv eller liknande. De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med andra, annat än om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

När kommunen hanterar personuppgifter har du vissa rättigheter, du kan till exempel begära att dina uppgifter ska rättas eller att vi ska sluta hantera dina personuppgifter. Vi kommer dock inte alltid att kunna gå med på din begäran. Du kan läsa mer om dina rättigheter på kommunens hemsida.

Om du har frågor hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Kontaktcenter eller kommunens dataskyddsombud på tfn 0660-880 00.