Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Avgifter detaljplaner och planbesked

Plantaxan utgörs av grundbelopp och tilläggsavgift baserad på tid. Grundbeloppet täcker kostnaderna för grundkarta där primärkarta finns, fastighetsförteckning, restid, erforderliga annonser, kopior, porto samt administrativa kostnader.

Där primärkarta inte finns reduceras grundbeloppet med 6.100 kronor och separat avgift för grundkarta erläggs.

Kostnaderna för planarbetet regleras normalt i avtal med dig som är beställare innan arbetet påbörjas.

Timtaxa uppräknad 2,4 % prisindex för kommunal verksamhet, från 1 januari 2022, enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut 16 december 2021, § 231.

Detaljplaner

Grundbelopp utökat planförarande 24.600 kr.
Grundbelopp standardförfarande 17.100 kr. Tilläggsavgift handläggare 1.063 kr/timme

Områdesbestämmelse

Upprättande eller upphävande av områdesbestämmelse för areabegränsning 4.225 kr/tomtplats.