Länk till startsidan

Luftkvalitet

Bra att veta

Örnsköldsviks kommun ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten i kommunen och att miljökvalitetsnormer för utomhusluft uppfylls. Detta för att säkerställa att föroreningar i luften inte påverkar hälsan negativt. I Örnsköldsvik sker kontinuerliga mätningar av luftkvaliteten vid två mätstationer som är placerade på Centralesplanaden. Vid mätstationerna mäts kväveoxider (NOx) och partiklar (PM10 och PM2,5). Mätningen sker i samarbete med IVL Svenska miljöinstitutet och är en del av deras urbanmätnät.

Under de senaste decennierna har en utveckling skett mot en bättre luftkvalitet i kommunen, allt eftersom utsläppen från de större industrierna kraftigt minskat. Trots det är mängden föroreningar i centrala Örnsköldsvik fortfarande inte tillfredställande. Det är framförallt den tunga trafiken som bidrar till luftföroreningar.

Då fordonstrafik är en stor källa till luftföroreningar kan vi alla hjälpa till att förbättra luften genom att göra smarta val i vardagen och resa hållbart.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.