Länk till startsidan

Kriterier för att handlägga klagomålsärenden

För att miljö- och hälsoenheten ska handlägga ett klagomålsärende krävs:

  • att miljö- och hälsoenheten bedömer att klagomålet gäller något som kan vara en hälsorisk. Exempel på det kan vara dålig ventilation, fukt, mögel, buller eller för låg temperatur i bostaden.
  • att problemet är pågående. Miljö- och hälsoenheten handlägger inte klagomål på störningar som upphört eller är tillfälliga.
  • att för inomhusmiljö ska störningen upplevas i bostaden.

Miljö- och hälsoenheten handlägger normalt inte frågor kring boendestandard, till exempel slitna tapeter eller allmänt dåligt underhåll i fastigheten. Har du frågor om detta kan du vända dig till hyresgästföreningen eller hyresnämnden. Miljö- och hälsoenheten har inte hand om frågor om ersättning eller nedsättning av hyran.