Länk till startsidan

Bekämpa invasiva arter

Bra att veta

Invasiva arter är problematiska då de breder ut sig och tränger undan inhemska arter och därmed hotar den inhemska floran och ekosystem. Kommunen arbetar därför aktivt med att bekämpa invasiva arter och förhindra deras spridning. Invasiva arter innebär en stor kostnad för samhället och vissa arter kan även innebär en hälsorisk för människor och djur.

Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa invasiva arters förekomst och utbredning. Om du upptäcker någon av följande invasiva växtarter är det till stor hjälp om du rapporterar in det via kommunens app ”Ett bättre Örnsköldsvik”:

  • blomsterlupin
  • jättebalsamin
  • jätteloka
  • häckspirea
  • parksallat
  • parkslide
  • vresros

För dig som ska bekämpa invasiva växter på din tomt, tänk på att inte slänga avfallet i komposten. Lägg istället växtavfall i en plastsäck med vatten så att de ruttnar, eller packa det i plastsäckar som du försluter väl och lämnar till återvinningscentralen. Kolla med återvinningscentralen var du kan lämna dem för förbränning.

Öviga invasiva arter som är bra att känna till:

Bäckröding är även en art som klassas som invasiv. Mer information var arten finns i Örnsköldsviks kommun listas i Örnsköldsviks kommun Naturguiden samt på ifiske.se.

Svartmunnad smörbult är en mycket problematisk invasiv art som hittats i närheten av Husum. Alla fynd av arten ska rapporteras till Havs och vatten myndigheten.

Signalkräfta är en invasiv art som kan bära på kräftpest. För att förhindra spridningen av kräftpest är det viktigt att du tänker på att rengöra hårda ytor noga när du förflyttar dig mellan olika vatten. Läs mer information på Havs och vatten myndigheten.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.