Länk till startsidan

Sophämtning och sortering av matavfall

Bra att veta

Det kommunala bolaget Miva ansvarar för att samla in, behandla och transportera hushållsavfall inom Örnsköldsviks kommun. Du kan ansöka om dispens från att få ditt hushållsavfall hämtat av kommunen. För att du ska beviljas dispens måste fastigheten uppfylla vissa krav:

  • fastigheten ska vara helt obeboelig
  • fastigheten ska vara helt urstädad
  • fastigheten får inte användas för annat ändamål, exempelvis förråd.

Fastigheter som är beboeliga men inte brukas eller brukas oregelbundet har alltid ett visst behov av renhållning. Därmed finns även en skyldighet att betala grundavgiften för renhållning. Fastigheter som är obeboeliga men där det finns skräp/skrot/bråte, etcetera kan inte beviljas dispens från grundavgiften innan fastigheten är tömd. Om du ansöker om befrielse från att lämna hushållsavfall tar kommunen ut en avgift för att pröva din ansökan.

På Mivas webbplats hittar du mer information om bland annat sophämtning, återvinningscentraler och fakturafrågor.

Från den 1 januari 2024 har regeringen beslutat att insamlingen av matavfall ska vara obligatorisk i hela Sverige. Örnsköldsviks kommun har genom Miva fått dispens från obligatorisk insamling fram till 2026. Det för att Miva ska kunna samordna det fortsatta införandet av separat insamling av matavfall med införandet av fastighetsnära insamling av förpackningsavfall.

Alla Mivas kunder på fastlandet med eget kärl/behållare kan redan idag sortera sitt matavfall separat i ett brunt sopkärl. Villor och fritidshus kan kostnadsfritt beställa ett brunt sopkärl från Miva. I abonnemanget ingår även påsar att lägga matavfallet i samt påshållare. Du hittar mer information om hur du beställer ett brunt sopkärl för matavfall på Mivas webbplats.