Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Sophämtning

Bra att veta

Det kommunala bolaget Miva ansvarar för att samla in, behandla och transportera hushållsavfall inom Örnsköldsviks kommun. Du kan ansöka om dispens från att få ditt hushållsavfall hämtat av kommunen. För att du ska beviljas dispens måste fastigheten uppfylla vissa krav:

  • fastigheten ska vara helt obeboelig
  • fastigheten ska vara helt urstädad
  • fastigheten får inte användas för annat ändamål, exempelvis förråd.

Fastigheter som är beboeliga men inte brukas eller brukas oregelbundet har alltid ett visst behov av renhållning. Därmed finns även en skyldighet att betala grundavgiften för renhållning. Fastigheter som är obeboeliga men där det finns skräp/skrot/bråte, etcetera kan inte beviljas dispens från grundavgiften innan fastigheten är tömd. Om du ansöker om befrielse från att lämna hushållsavfall tar kommunen ut en avgift för att pröva din ansökan.

På Mivas webbplats hittar du mer information om bland annat sophämtning, återvinningscentraler och fakturafrågor.