Länk till startsidan

Trädgårdsavfall och kompostering – att tänka på

Det är förbjudet att dumpa trädgårdsavfall i naturen. Enligt miljöbalken råder ett allmänt förbud mot nedskräpning utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Bestämmelsen riktar sig till alla som skräpar ner på sådana platser, även fastighetsägare som skräpar ner på sin tomt. Förbudet gäller oavsett om det är ute i naturen eller inom bebyggda områden. Det finns inte något krav på att skräpet ska vålla otrevnad eller skada utan det är tillräckligt att skräpet objektivt sett är att betrakta som skräp.

Kommunen sätter inte upp skyltar om att dumpning är förbjuden då det enligt lag alltid och överallt är förbjudet att skräpa ned i naturen. Kommunen kan som tillsynsmyndighet förelägga den som skräpat ned att städa upp efter sig och föreläggandet kan förenas med vite. Nedskräpning är straffbelagd i 15 kap. 26§ miljöbalken.

Risker med trädgårdsavfall i naturen

Det är lätt att tro att trädgårdsavfall som dumpas i naturen förmultnar och därmed inte gör någon skada, men faktum är att mängden avfall som fylls på ofta är större än nedbrytningstakten. Förutom detta finns även följande risker med dumpning av trädgårdsavfall:

  • Våra gemensamma miljöer blir fula och luktar illa. Komposten begränsar framkomligheten och tenderar att över tid få ta emot plast, glas och annat icke organiskt material vilket kan skada både djur och människor.
  • Den naturliga växtligheten trängs undan av ogräs och invasiva arter som till exempel jätteloka, lupiner och parkslide.
  • Det lockar till sig råttor och riskerar att sprida mördarsniglar som skapar problem i både din och din grannes trädgård.