Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Projektet Servicepunkt 2.0 Höga kusten

Örnsköldsviks kommun har beviljats medel från Tillväxtverket för ett projekt gällande servicepunkter.

Syftet och utlysningen av projektet är att ta fram informationsmaterial som åskådliggör och visar hur servicepunkterna fungerar. Materialet ska kunna användas av tillväxtverket och andra för kunskapsspridning.

Örnsköldsviks kommun har varit framgångsrik i sin modell för servicepunkter och har under flera år fått dela med sig av material och kunskap av ”Ö-viks-modellen”.

Genom att ta fram korta filmer som visar arbetet med serviceutveckling, konkreta exempel som är enkla att kopiera och använda kan detta spridas till kommuner över hela landet. Filmerna kompletteras med skriftlig information, nedladdningsbara logotyper m m.

Projektet sträcker sig från 20190101- 2020130.

Samverkanspartners i arbetet är respektive Bygdsam och Bygderådet.

Landsbygdsgruppen är styrgrupp.

Projektledare:

Linnea Egnor Byström

Landsbygdsutvecklare

Telefon: 0660-880 18

E-post: linnea.egnor@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

EU-logga
Jordbruksverkets logga