Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Projektet Servicepunkt 2.0 Höga kusten

Örnsköldsviks kommun har beviljats medel från Tillväxtverket för ett projekt gällande servicepunkter. Syftet och utlysningen av projektet är att ta fram informationsmaterial som åskådliggör och visar hur servicepunkterna fungerar. Materialet ska kunna användas av Tillväxtverket och andra kommuner för kunskapsspridning.

Örnsköldsviks kommun har varit framgångsrik i sin modell för servicepunkter och har under flera år fått dela med sig av material och kunskap av ”Ö-viks-modellen”.

Genom att ta fram korta filmer som visar arbetet med serviceutveckling, konkreta exempel som är enkla att kopiera och använda kan detta spridas. Se film för respektive servicepunkt via kommunens Youtubekanal. Länk till annan webbplats. Filmerna kompletteras med skriftlig information, nedladdningsbara logotyper med mera.

Här hittar du informationsmaterial om servicepunkterna.  Pdf, 6.2 MB.

Här hittar du logga för servicepunkter. Länk till annan webbplats.

Målsättningen för en lokal servicepunkt är att den ska vara ett viktigt nav för sin ort och den service som den kan komma att erbjuda för boende och besökare. Servicepunkten ska vara den naturliga mötesplatsen i en by/ort. Utgångspunkten är en utökad service på landsbygden och dess ort. Servicepunkterna är förlagd till en butik alternativt en bensinmack.

Projektet sträcker sig från 20190101- 2020130.

Samverkanspartners i arbetet är respektive Bygdsam och Bygderådet.

Landsbygdsgruppen är styrgrupp.

Projektledare:

Linnea Egnor Byström

Landsbygdsutvecklare

Telefon: 0660-880 18

E-post: linnea.egnor@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

EU-logga
Jordbruksverkets logga