Länk till startsidan

För näringsidkare - uppdrag servicepunkt

Att vara lokal servicepunkt innebär att du åtar dig vissa uppdrag för kommunens räkning och får en uppdragsersättning för det. Avtalet tecknas på tre år med möjlighet till förlängning årsvis.

Som kommunal servicepunkt måste du erbjuda minst tre av nedanstående serviceuppdrag. Väljer du alla fem får du maximal ersättning 50 000 kronor/år.

 • Information
  Tillhandahålla information om sevärdheter och turistiska attraktioner, föreningsinformation och kommuninformation. Kommunen står för informationsställ och fyller på material. Servicepunkten ordnar utrymme.
  Ersättning: 10 000 kronor/år.

 • Uppkoppling
  Internetuppkopplad lättillgänglig dator med vissa mjukvarukrav samt skrivare tillgänglig för allmänheten. Servicepunkten står för utrustning. Kommunen erbjuder och uppdaterar en startsida på varje dator.
  Ersättning: 10 000 kronor/år.

 • Hemsändning
  Packning och iordningställande av matvarupaket inklusive utkörning. Ersättning: 10 000 kronor/år.

 • Mötesplats
  Tillhandahålla caféhörna med fikaservering.
  Ersättning: 10 000 kronor/år.

 • Aktiviteter
  Ta fram en plan för minst tre aktiviteter under året för de som besöker servicepunkten.
  Ersättning: 10 000 kronor/år.

Övriga kriterier för att driva servicepunkt

 • Dator bör vara så placerad att besökare kan göra sina ärenden så anonymt som möjligt.
 • Väl skyltat utanför servicepunkten.
 • Rent och välskött, en lockande servicepunkt.
 • Engagerad och kunnig personal i servicepunkten.
 • Information om vad som händer på servicepunkten.
 • Anslagstavla eller tavlor för annonsering och/eller fotoutställningar.
 • Förslagslåda där allmänheten kan lämna förslag på förbättringar av servicepunkten.

Avtalsvillkor

Avtalet tecknas på tre år med möjlighet till förlängning årsvis. Kommnen betalar ut ersättning kvartalsvis för det antal månader då öppettiderna är minst fem timmar per dag och fem dagar i veckan.

Om någon av parterna bryter mot avtalet kan det sägas upp med en månads uppsägningstid. Uppdragstagaren ska då återbetala den ersättning som avser återstående kontraktstid.

Som näringsidkare åtar du dig att ha din del av avtalet iordningställt månaden innan kontraktet börjar löpa och servicepunkten ska för kommunens räkning vara besiktigad och klar för igångsättning.