Viktig information om coronapandemin

Vindbonus

Vindbonus är en frivillig ersättning som vindkraftsbolagen kan betala ut för det ingrepp och intrång som sker i vindkraftsparkernas närområden. Vindbonusen kan användas till sådant som främjar utvecklingen inom respektive vindkraftsparks närområde. Bolagen har möjlighet att specificera vad vindbonusen ska användas till.

Vindkraftbolagen kan endera administrera vindbonusen själva eller låta en annan part ta hand om ansökningar och utbetalningar.

Vindbonus Trattberget

För närområdet till VindIn ABs vindkraftspark på Trattberget delas varje år ut vindbonus till olika föreningar och verksamheter inom Solbergsområdet.
I kartan ser du i vilket geografiskt område vindbonusen gäller.

VindIn AB ger vindbonus i första hand till sport, kultur och ungdomsverksamhet och föreningsverksamhet i vindkraftparkens närområde. Vindbonus kan även ges till ekonomisk förening som har betydelse för bygden.

Fritidsområdet/skidbacken i Solberg kan också ges del av bonusen.
Vindbonus ges till sökande från ett geografiskt område med definierade byar i Solbergsområdet.

Vindbonus ges inte till välgörande verksamhet där insamling sköts av rikstäckande organisationer eller företag utan lokal förankring, inte heller sådant som är normala kommunala åtaganden.

Vindbonus ges inte till enskilda lag eller privatpersoner.

Områdeskarta vindbonus för Trattberget och Skallberget Pdf, 1.6 MB.

VindIn AB har uppdragit till Örnsköldsviks kommun att administrera hanteringen av Vindbonus.
Ansökningstid: 1 mars 2021 - 30 april 2021.
Utdelning av Vindbonus sker under Juni 2021.

Vindbonus Bräntet

Vindbonus för Solberg Vind AB:s vindkraftspark på Bräntet administreras av Örnsköldsviks kommun från och med 2021.

Vindbonusen syftar främst till att främja idrott, kultur, ungdomsverksamhet, aktiviteter för att främja miljön samt andra aktiviteter inom Närområdet. ska göra det mer attraktivt att bo, arbeta och besöka närområdet runt vindkraftparken.

Aktiviteterna ska uppfattas som socialt och/eller miljömässigt hållbara. Vindbonusen ges inte till landsomfattande välgörenhetsfonder eller företag utan lokal förankring, inte heller till aktiviteter som normalt faller under kommunernas ansvar. Vindbonusen ska inte ersätta eller minska kommunens normala åtaganden som finansieras via skatt eller andra allmänna anslag.

Vindbonus ges inte till privata grupper eller personer, politisk verksamhet, religiöst verksamhet, radikala grupper eller liknande, oetiska grupper eller aktiviteter, aktiviteter som riskerar att skada miljön eller hota säkerheten, myndigheter eller arbetsorganisationer.

Områdeskarta Bräntet Pdf, 1.6 MB.

Fortum har uppdragit till Örnsköldsviks kommun att från 2021 administrera hanteringen av Vindbonus.
Ansökningstid: 1 mars 2021 - 30 april 2021.
Utdelning av Vindbonus sker under Juni 2021

Vindbonus Sidensjö

Vindbonus för Sidensjö Vindkraft administreras av Sidensjö Framtid, se www.sidensjo.com Länk till annan webbplats. för ytterligare information. 

Fanbyn - ingen vindbonus

Gamesa delar inte ut någon vindbonus för Fanbyn.