Länk till startsidan

Vindbonus

Vindbonus är en frivillig ersättning som vindkraftsbolagen kan betala ut för det ingrepp och intrång som sker i vindkraftsparkernas närområden. Vindbonusen kan användas till sådant som främjar utvecklingen inom respektive vindkraftsparks närområde. Bolagen har möjlighet att specificera vad vindbonusen ska användas till.

Vindkraftbolagen kan endera administrera vindbonusen själva eller låta en annan part ta hand om ansökningar och utbetalningar.

Här hittar du kartbild över vindkraftsområden du kan söka vindbonus för. Länk till annan webbplats.

Ansökningstid: 1 mars 2024 - 30 april 2024.
Utdelning av Vindbonus sker under juni 2024.

Vindbonus Trattberget

För närområdet till VindIn ABs vindkraftspark på Trattberget delas varje år ut vindbonus till olika föreningar och verksamheter inom Solbergsområdet.
I kartan ser du i vilket geografiskt område vindbonusen gäller.

VindIn AB ger vindbonus i första hand till sport, kultur och ungdomsverksamhet och föreningsverksamhet i vindkraftparkens närområde. Vindbonus kan även ges till ekonomisk förening som har betydelse för bygden.

Fritidsområdet/skidbacken i Solberg kan också ges del av bonusen.
Vindbonus ges till sökande från ett geografiskt område med definierade byar i Solbergsområdet.

Vindbonus ges inte till välgörande verksamhet där insamling sköts av rikstäckande organisationer eller företag utan lokal förankring, inte heller sådant som är normala kommunala åtaganden.

Vindbonus ges inte till enskilda lag eller privatpersoner.

VindIn AB har uppdragit till Örnsköldsviks kommun att administrera hanteringen av Vindbonus.
Ansökningstid: 1 mars 2024 - 30 april 2024.
Utdelning av Vindbonus sker under juni 2024.

Vindbonus Bräntet

Vindbonus för Solberg Vind AB:s vindkraftspark på Bräntet administreras av Örnsköldsviks kommun från och med 2021.

Vindbonusen syftar främst till att främja idrott, kultur, ungdomsverksamhet, aktiviteter för att främja miljön samt andra aktiviteter inom Närområdet. ska göra det mer attraktivt att bo, arbeta och besöka närområdet runt vindkraftparken.

Aktiviteterna ska uppfattas som socialt och/eller miljömässigt hållbara. Vindbonusen ges inte till landsomfattande välgörenhetsfonder eller företag utan lokal förankring, inte heller till aktiviteter som normalt faller under kommunernas ansvar. Vindbonusen ska inte ersätta eller minska kommunens normala åtaganden som finansieras via skatt eller andra allmänna anslag.

Vindbonus ges inte till privata grupper eller personer, politisk verksamhet, religiöst verksamhet, radikala grupper eller liknande, oetiska grupper eller aktiviteter, aktiviteter som riskerar att skada miljön eller hota säkerheten, myndigheter eller arbetsorganisationer.

Fortum har uppdragit till Örnsköldsviks kommun att från 2021 administrera hanteringen av Vindbonus.
Ansökningstid: 1 mars 2024 - 30 april 2024.
Utdelning av Vindbonus sker under juni 2024.

Vindbonus Blackfjället och Blodrotsberget

För närområdet till Stavro Vinds vindkraftsparker på Blackfjället och Blodrotsberget kommer det från 2022 delas ut vindbonus.
I kartan är två geografiska områden utpekade där vindbonusen gäller, område 1 är närområdet närmast parkerna och området 2 täcker ett större omland.

Stavro Vind ger vindbonus i första hand till att stödja den lokala livskvalitén och servicen i området. Via utveckling av friluftsliv, turism, sport, kultur och ungdoms- och hållbarhetsintiativ i vindkraftparkens närområde. Vindbonusen ska bidra till att uppnå FN:s mål om hållbar utveckling.

Vindbonus kan ges till föreningar, men även föreningar, organisationer och företag med en juridisk person, som har betydelse för bygden.

Vindbonus ges till sökande från ett geografiskt område med definierade byar i närområdet och i ett större .

Vindbonus ges inte till välgörande verksamhet där insamling sköts av rikstäckande organisationer eller företag utan lokal förankring, inte heller sådant som är normala kommunala åtaganden.

Vindbonus ges inte till enskilda lag eller privatpersoner.

Områdeskarta vindbonus för Blackfjället och Blodrotsberget

Stavro Vind har uppdragit till Örnsköldsviks kommun att administrera hanteringen av Vindbonus.
Ansökningstid: 1 mars 2024 - 30 april 2024.
Utdelning av Vindbonus sker under juni 2024.

Vindbonus Sidensjö

Vindbonus för Sidensjö Vindkraft administreras av Sidensjö Framtid, se www.sidensjo.com Länk till annan webbplats. för ytterligare information. 

Vindbonus Trehörningsjö

Vindbonus för Brattmyrliden vind AB administreras av Brattmyrlidens intresseförening, kontakta föreningen för mer information.

Vindbonus för Åliden vind AB administreras av Trehörningsjös intresseförening, kontakta föreningen för mer information.

Fanbyn - ingen vindbonus

Gamesa delar inte ut någon vindbonus för Fanbyn.