Länk till startsidan

Hemsändningsbidrag

Du som driver butik i glesbygd och erbjuder hemsändning av varor kan ansöka om hemsändnigsbidrag.

Följande regler gäller för att ansöka om hemsändningsbidrag från Örnsköldsviks kommun:

  • Ekonomiskt stöd betalas ut till butik för varuhemsändning till hushåll i glesbygd som är belägna minst 2 kilometer från någon dagligvarubutik.
  • Bidraget kan dels betalas ut när butiksrörelsen sänder varor med reguljärt färdmedel, buss, skolskjuts etcetera, dels vid varuhemsändning med butikens egna fordon.
  • Ersättningen för hemsändning är 200 kronor per leverans och begränsas till en gång per vecka för varje hushåll.
  • En förutsättning för att få bidrag är att butiken tar ut en avgift på minst 30 kronor per leverans från kunden.
  • Butiken ska kvartalsvis redovisa varuhemsändning på särskild blankett.
  • Bidraget gäller endast för hemsändning till åretruntboende.
  • Butiken är skyldig att erbjuda hemsändning inom hela kundupptagningsområdet för att få hemsändningsbidrag.
  • Hemsändningsbidraget får inte leda till att en butiks kundunderlag uttunnas av en annan butik.
  • Ansökan om hemsändningsbidrag skickas till kommunen på fastställt formulär.
  • Bidrag ges för transporter med reguljär båttrafik av dagligvaror till butikerna på Ulvön och Trysunda. Bidraget jämställs med hemsändningsbidraget med max 200 kronor/kolli och transport. Bidraget utbetalas kvartalsvis efter redovisning av transportkostnaderna.