Länk till startsidan

Medel till landsbygd

Bra att veta

För de många föreningar och byagrupper som lägger ner mycket kraft på att hålla platsen snygg och välkomnande för boende och besökare, finns möjlighet att ansöka om byskötselpeng från kommunen.

Driver du en butik i glesbygd och vill bidra till ökad service genom hemsändning av varor har du möjlighet att ansöka om bidrag för det.

Vissa vindkraftsbolag betalar ut en frivillig ersättning, så kallad vindbonus, som kompensation för det ingrepp som sker i vindkraftsparkernas närområden. Vindbonus kan, under de förutsättningar det enskilda vindkraftsbolagen anger, vara en möjlighet att få bidrag till sådant som främjar utvecklingen i en bygd.

Är din förening, organistaion eller ditt företag intresserat av att driva ett större utvecklingsprojekt som gynnar bygden, finns möjlighet att söka stöd och projektmedel via Leader Höga kusten. En grundförutsättning är att projektet genomförs i samarbete mellan näringslivet, ideella och offentliga parter.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.