Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Landsbygdsgrupp och bygderåd

Bra att veta

Landsbygdsgruppen är en rådgivande grupp som ska stödja utvecklingsarbete på landsbygden och samverkan i landsbygdsfrågor. Rådet består av representanter från kommunstyrelsen, kommunen, Kommunbygderådet, LRF, Företagarna och Bygdsam. Vänd dig gärna till landsbygdsgruppen om det är något du vill framföra eller fråga om när det gäller landsbygdsutveckling i stort eller på din ort.

Arbetsuppgifter för landsbygdsgruppen kan gälla:

  • beslut om uppdragsersättning till servicepunkter
  • utgöra styrgrupp i landsbygdsprojekt
  • vara remissinstans i landsbygdsfrågor
  • lämna yttrande över ansökan om bygdeavgiftsmedel och vindbonus
  • ta del av redovisning av byskötselpeng, hemsändningsbidrag, Leaderansökningar,
  • vara plattform för dialog och samråd kring utvecklingsfrågor med betydelse för landsbygden.
  • följa arbetet utifrån landsbygdsstrategins intentioner.

Bygderåd

Utöver landsbygdsgruppen finns även ett bygderåd. Bygderådet i Örnsköldsvik är ideellt, religöst och partipolitiskt obundet och består av ett 50-tal föreningar.

Bygderådet ska främja landsbygdsutvecklingen i Örnsköldsviks kommun. Rådet fungerar som ett nätverk för de lokala utvecklingsgrupperna och en gemensam röst i dialog med kommunen.

Kontakt

Linnea Egnor Byström

Landsbygdsutvecklare

Telefon: 0660-880 18

E-post: linnea.egnor@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)