Länk till startsidan

Sotning och brandskyddskontroll

Bra att veta

Sotning består av två delar - sotning och brandskyddskontroll. Vid sotning tas sot och annan beläggning bort för att förebygga brand. Vid brandskyddskontroll prövas anläggningens funktion och egenskaper utifrån brandskyddspunkter. Syftet är att upptäcka fel och brister som kan leda till skador vid brand.

Det är kommunen som utför sotning och brandskyddskontroll genom sotningsentreprenören Öviks sotningsdistrikt AB. Som enskild fastighetsägare har du rätt att ansöka om att själv få sota eller låta någon annan utföra sotning på den egna fastigheten. En förutsättning är att rengöringen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt bra sätt.

För att få godkänd ansökan för egensotning måste fastighetsägare verifiera att han/hon har tillräcklig kunskap för att utföra sotningen på ett godtagbart sätt. Det är kommunen som bestämmer hur sådan verifiering ska ske. Exempelvis kan ett intyg från en genomgången kurs eller studiecirkel med relevant innehåll vara ett sådant sätt. Brandskyddsföreningen Sveriges utbildningspaket om "egensotning" är ett exempel på en sådan kurs.

Anläggningar som omfattas av krav på sotning och brandskyddskontroll:

  • Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor
  • Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder
  • Lokaleldstäder, till exempel braskamin, kakelugn och öppen spis
  • Imkanaler (gäller ej i bostadskök)

Kontakt

Håkan Wiberg

Enhetschef Räddningstjänsten

Telefon: 0660-787 60

E-post: hakan.wiberg@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)