Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Kontrollansvarig vid rivningsåtgärder

För vissa rivningsåtgärder behöver du utse en certifierad kontrollansvarig. En kontrollansvarig behövs för de åtgärder som inte är mindre och enkla. När kommunen granskar dina handlingar undersöker de om en kontrollansvarig behövs eller inte.

Den kontrollansvariges uppgifter är bland annat att hjälpa till med förslag till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och att vara med på möten. Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats.