Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Kontrollansvarig vid rivningsåtgärder

För vissa rivningsåtgärder behöver du utse en certifierad kontrollansvarig. En kontrollansvarig behövs för de åtgärder som inte är mindre och enkla. När kommunen granskar dina handlingar undersöker de om en kontrollansvarig behövs eller inte.

Den kontrollansvariges uppgifter är bland annat att hjälpa till med förslag till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och att vara med på möten. Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..