Länk till startsidan

Radon

Bra att veta

Radon i byggnader kommer från berg, jord, byggnadsmaterial och/eller vatten. Radon är en lukt- och färglös gas. När radiumatomer sönderfaller bildas radon. Förhöjda radongashalter i inomhusluft bör åtgärdas eftersom de kan innebära vissa hälsorisker. Flerbostadshus och villor med blå lättbetong i väggarna kan ge förhöjda radonhalter. Som husägare bör du kontrollera om det finns radon i huset. Mätpaket för radonmätning kan du beställa via företag som är ackrediterade för analys av radon. Ackrediterade företag som utför radonmätningar hittar du på Swedacs webbplats.

Radonmätning

Det finns idag ett antal företag som erbjuder spårfilmsmätningar. Mättiden varierar från någon vecka till långtidsmätningar. För att få ett så kallat årsmedelvärde krävs att en långtidsmätning utförs. Den ska utföras under minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april.

Val av åtgärder

Om det blir aktuellt att vidta åtgärder på grund av hög radonhalt är det viktigt att först ta reda på varifrån radonet kommer. Källan kan vara mark, dricksvatten från egen brunn och/eller byggnadsmaterialet. Kommer radonet från marken gäller det att hindra radonet från att komma in i huset, exempelvis genom att täta sprickor eller använda en radonsug. Är källan dricksvattnet kan avluftning vara ett sätt att avhjälpa problemet. Om radonet kommer från byggnadsmaterialet åtgärdas radonhalten i de flesta fall genom ökad luftomsättning, vilket kan uppnås med hjälp av mekanisk ventilation.

Kontakt

Kontakta handläggare via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.