Länk till startsidan

Förebygg olyckor i hemmet

Bra att veta

För din egen och dina besökares säkerhet är du som privatperson ansvarig för brandskyddet i ditt egna hem. Enligt lagen om skydd mot olyckor är du skyldig att ha passande utrustning för släckning och livräddning vid brand eller annan olycka i ditt hem. Du är även ansvarig att förebygga brand och att förhindra eller begränsa skador som kan ske till följd av brand.

För att minska fallolyckor i hemmet finns det flera tips du kan tänka på. Du kan även söka bidrag för att bostadsanpassa ditt hem från kommunen för att exempelvis ta bort trösklar.

Personer som är äldre eller personer med olika typer av funktionsvariationer är särskilt riskutsatta vid händelse av brand. Därför är det extra viktigt att ha ett stärkt brandskydd för dessa grupper.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.