Örnsköldsviks kommuns logotyp

Taxor och avgifter enskilt avlopp, värmepump, slam och renhållning

Taxor och avgifter enskilt avlopp, värmepump, slam och renhållning

Samhällsbyggnadsnämndens avgifter 2020.

Sammanställningen visar samhällsbyggnadsnämndens avgifter för enskilt avlopp, värmepump, slam och renhållning. I de ärenden där timavgift tas ut debiteras de faktiska timmar som handläggningen av ärendet tagit. Timavgiften är 1 017 kronor per timme.

Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning med ansluten vattentoalett: 6 102 kronor.
Ansökan om tillstånd för inrättande av vattentoalett med sluten tank: 3 051 kronor.
Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning för 6 – 200 personekvivalenter: timavgift.
Anmälan om enskild avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten: 3 051 kronor.
Ändring av befintlig avloppsanläggning: 3 051 kronor.

Värmepump
Anmälan om värmepumpinstallation – bergvärme och jordvärme: 1 526 kronor.
Anmälan om värmepumpinstallation – sjövärme: 2 034 kronor.

Slam
Ansökan om förlängt slamtömningsintervall för avloppsanläggning som utförts enligt gällande krav och godkänts av samhällsbyggnadsnämnden: timavgift-
Ansökan om förlängt slamtömningsintervall för anläggning som saknar tillstånd: timavgift.
Ansökan om eget omhändertagande av slam: timavgift.

Renhållning
Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall: timavgift.
Anmälan om kompostering av hushållsavfall (mat- och trädgårdsavfall): ingen avgift.