Länk till startsidan

Praktiska råd vid installation av värmepump

Bergvärme

 • Borrhål ska placeras minst 10 meter från fastighetsgränsen, eller så ska du ha grannens medgivande.
 • Avståndet till kommunal ledning eller kommunal mark ska vara minst 4,5 meter.
 • Det ska vara minst 20 meter mellan två borrhål för att de ska nå full effekt.
 • Avståndet till närmaste vattentäkt ska vara minst 30 meter.

Jordvärme

 • Märk ut slangen och upprätta en tydligt måttsatt karta så att framtida grävningar kan göras utan risk att anläggningen skadas.
 • Se till att slangen läggs på rätt djup och med rätt avstånd mellan slingorna för att få ut rätt effekt och för att undvika problem med tjälskott.
 • Värmeslingan ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.
 • Avståndet till kommunala ledningar ska vara minst 4,5 meter. Måste de kommunala ledningarna korsas, kontakta Miva för utmärkning och ytterligare information.

Sjövärme

 • Förankra kollektorslangen ordentligt på botten med hjälp av tyngder.
 • Se till att platsen för kollektorn märks ut tydligt och upprätta en tydligt måttsatt karta.
 • Tänk på att övergången från mark till sjö är ett känsligt område.