Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Ersättning och investeringsstöd

Du kan få ersättning, göra ROT-avdrag och få sakattereduktion för kostnader för arbete och material vid installlation av grön teknik.

Skattereduktion för grön teknik

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Skattereduktionen ersätter det statliga bidrag som privatpersoner tididgare kunnat ansöka om i samband med installation av solceller och fungerar på liknande sätt som med rot och rut.

Sakttereduktionen ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material men dock högst 50 000 kr per person och år. För att ge rätt till skattereduktion för grön teknik ska installationen vara både utförd och betalad tidigast 1 januari 2021. Läs mer om avdraget på Skatteverkets webbplats.länk till annan webbplats

Ersättning vid överproduktion av solel

  • Den el du inte direkt använder kan du sälja till företag som är villiga att köpa, till exempel elhandelsbolag eller ditt nätbolag. Ni avtalar om ersättning per kWh.
  • Om du installerar solceller på din privatbostad, behöver du inte registrera dig för moms, förutsatt att du inte att har en försäljning på 30 000 kronor eller mer före moms. Läslänk till annan webbplats mer om momsregistrering på Skatteverkets webbplats.länk till annan webbplats
  • Från 1 januari 2015 kan du göra skattereduktion för mikroproduktion av el. Skattereduktionen görs via inkomstdeklarationen. Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets webbplats.länk till annan webbplats
  • Som producent kan du även ansöka om elcertifikat och ursprungsmärkning av el som är ett frivilligt stöd till all förnybar elproduktion.

Solvärme

För närvarande kan den som vill installera solvärme utnyttja ROT-avdraget.

Förteckning över solfångare på svenska marknaden som är certifierade med Solar Keymark inklusive beräknade årliga energiutbyten hittar du på RISE webbplatslänk till annan webbplats.länk till annan webbplats

ROT-avdrag

Allt du behöver veta om ROT-avdraget, kan du läsa på Skatteverkets webbplats: för dig som privatpersonlänk till annan webbplats.

Privatpersoner kan utnyttja ROT-avdrag och göra avdrag från skatt för arbetskostnaden då man anlitar någon vid installation av solceller.