Länk till startsidan

Regler för eldning och grillning utomhus

När det är torrt ute i markerna kan länsstyrelsen, ofta i samråd med kommunen, gå ut med brandriskprognoser och ibland totalt eldningsförbud. Om du tänker elda eller grilla ute är det bra att du tar reda på vad som gäller och hur försiktig du bör vara.

Brandrisk 1-3

Eldning sker på egen risk.
Beakta avstånd till byggnad och luftledning.
Beakta miljöskäl, vid osäkerhet kontakta kommunens miljö- och hälsoenhet.
Elda efter klockan 19:00.
Släckutrustning ska finnas tillgänglig.

Brandrisk 4, all eldning ska undvikas

Du får grilla på villatomten eller på annan särskilt iordningställd plats.
Du får grilla på "säkra" platser, typ grönyta eller hårdgjord mark. (ej öppen eld).
Du får ha levande ljus, lyktor och fotogenlampor på villatomten om du har god uppsikt över dessa.
Du får inte grilla i eller i närheten av skog och mark.

Brandrisk 5 och 5E, all eldning ska undvikas

Du får grilla på villatomten eller på särskild iordningställd plats intill boende.
Du får grilla på "säkra" platser, typ grönyta eller hårdgjord mark. (ej öppen eld).
Du får ha levande ljus, lyktor och fotogenlampor på villatomten om du har god uppsikt över dessa.
Du får inte grilla i eller i närheten av skog och mark.

Stor gräsbrandsfara, all eldning ska undvikas

Du får grilla på villatomten eller på annan särskilt iordningställd plats.
Du får grilla på "säkra" platser typ grönyta eller hårdgjord mark. (ej öppen eld).
Du får ha levande ljus, lyktor och fotogenlampor på villatomten om du har god uppsikt över dessa.
Du får inte grilla i eller i närheten av skog och mark.