Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Anita Harning är årets Solstipendiat
Zenitha Nordfjell, humanistiska nämnden överräcker diplom och stipendiecheck till Solstipendiaten Anita Harning. Anna Sundberg, omsorgsnämnden överräcker blommor

Solstipendiaten Anita Harning uppvaktades av humanistiska nämndens ordförande Zenitha Nordfjell (till vänster) och omsorgsnämndens ordförande Anna Sundberg (till höger)

Anita Harning är årets Solstipendiat

Mångårigt engagemang för ensamkommande i kombination med åtagande som god man uppmärksammas med kommunens Solstipendium.

– Om jag fick leva om mitt liv skulle jag göra på samma sätt säger årets solstipendiat, Anita Harning, som för övrigt tilldelades samma utmärkelse 2001. Ett tydligt bevis på uthålligt engagemang!

Omsorgsnämnden och humanistiska nämnden har utsett Anita Harning till årets Solstipendiat 2021. Anita får utmärkelsen för sitt långa engagemang för ensamkommande och att hon därutöver även fungerat som god man för många unga.

– Det kom som en verklig överraskning och kändes smått omtumlande, säger pristagaren som själv inte tycks inse storheten i sina insatser som sträcker sig över flera årtionden.

Allt tog sin början för mer än fyrtio är sedan då Anita tillsammans med sin man, Sture, tog emot sommarbarn från andra länder och när de första ensamkommande flyktingbarnen kom 2006 var paret inte sena att åter öppna sitt hem.

– Vi tog emot tre flickor då och när den stora flyktingvågen kom 2015 hade jag just blivit änka och kände att jag ville engagera mig i något betydelsefullt. I olika omgångar har unga pojkar, främst från Afghanistan, bott hos mig. Det är så fint att få dela sin tid med dessa ungdomar som trots så många motgångar och tråkigheter i bagaget ändå bär på en framtidstro.

– Utan ungdomarna hade jag varit så mycket mer ensam men nu har vi ett utbyte som är givande i båda riktningarna. Ena stunden delar vi sorg och oro och nästa stund är det glada skratt som fyller huset, konstaterar Anita.

Anita också axlat rollen som god man för många av ungdomarna. Något som självklart kan vara extra tufft om personen finns in det egna hushållet.

– Här finns chans för flera att göra en insats, inflikar Anna Sundberg och Zenitha Nordflell, ordförande i omsorgsnämnden respektive humanistiska nämnden. Kommunen behöver såväl gode män som kontaktpersoner och kontaktfamiljer.

– Jag skulle önska att alla ungdomar hade någon som de kunde känna förtroende för och vända sig till med allt från obegripliga skrivelser till hälsoproblem, avslutar Anita Harning vars glöd och engagemang tycks outsinligt.

Motivering Solstipendiet 2021

Anita Harning tilldelas Solstpendiet 2021 med följande motivering:

”Anita Harning har i årtionden öppnat sitt hem för de som saknar ett eget. Med en brinnande empati och givmildhet har hon erbjudit husrum, mat och stöttning till de ensamkommande ungdomar som bott hos henne genom åren. Utöver detta har Anita också axlat rollen som god man åt många av sina husgäster.

Trots 80 år fyllda fortsätter Anita med sin osjälviska gärning och blir fortsatt kontaktad för att ta emot fler ungdomar. Det finns inte många som kan mäta sig med Anita när det kommer till den humanistiska insats hon gjort och fortfarande gör. Med hennes aldrig sinande engagemang för sina medmänniskor är hon ett stort föredöme för alla. Solstipendiet är ett tack för gjorda insatser och en uppmuntran i det fortsatta arbetet.”


Om Solstipendiet

Med Solstipendiet vill Örnsköldsviks kommun uppmärksamma betydelsen av alla de medmänskliga och godhjärtade insatser som människor gör av omtanke om andra. Solstipendiaten utses gemensamt av omsorgsnämnden och humanistiska nämnden utifrån kandidater som allmänheten haft möjlighet att nominera.


Publicerad: