Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Vårdnadshavare återtar och utvecklar det finska språket med teknikens hjälp
Anna-Maria Wedman, modersmålslärare i finska vid Flerspråkigt Centrum

Anna-Maria Wedman, modersmålslärare i finska, ser fördelar med att även vårdnadshavare kan ta del av modersmålsundervisning.

Vårdnadshavare återtar och utvecklar det finska språket med teknikens hjälp

Under höstterminen har Örnsköldsviks kommun erbjudit uppskattad distansundervisning i finska till vårdnadshavare som har barn inom modersmålsundervisning i finska. Syftet är att, som del i finskt förvaltningsområde, stödja revitalisering av det finska språket.

Örnsköldsviks kommun arbetar, som del i finskt förvaltningsområde, med ett förstärkt skydd för det finska språket. Som en helt ny insats för att stödja användningen av finska har kommunen under hösten erbjudit en nybörjarkurs riktad till vårdnadshavare med finsk bakgrund, vars barn läser finska som modersmål i skolan. Kursen sker via videosamtal online och är kostnadsfri för deltagarna.

Kursutvecklare och kursledare är Anna-Maria Wedman, modersmålslärare i finska vid Flerspråkigt Centrum, bildningsförvaltningen.

– Det är betydelsefullt att de barn som läser finska som modersmål har föräldrar som talar finska. Revitaliseringen, att återta språk och kultur, påverkas positivt när finska i hemmet används på ett strategiskt och medvetet sätt. Förväntningen är också att de ökade språkkunskaperna hos barnens föräldrar höjer elevernas studiemotivation och resultat i finska. Det blir som en extra kick för barnen att deras föräldrar också läser finska, poängterar Anna-Maria Wedman.

Den första kursomgången har genomförts under höstterminen. Sju föräldrar och ett syskon i gymnasieåldern har deltagit en kväll i veckan via fjärrundervisning. Några av dem är partner till en finsktalande och har varit med på kursen för att familjen ska kunna använda finska i större utsträckning och inte alltid behöva byta språk när den svensktalande är med.

Nybörjarkursen fortsätter under vårterminen och det finns möjlighet för fler vårdnadshavare att anmäla sig. Inför vårterminen planeras också för en kurs, ”Damma av din finska”, riktad till vårdnadshavare som sedan tidigare har vissa kunskaper i finska men inte känner att de behärskar språket så väl att de är bekväma med att tala finska.

– Det går alldeles utmärkt att hoppa på kursen till vårterminen. Skulle det bli många som visar intresse får vi köra flera kurser samtidigt. Det är bara roligt om så många föräldrar som möjligt, som har barn som läser finska i skolan, visar intresse och anmäler sig för att delta, säger Anna-Maria Wedman.

Eftersom kursen sker digitalt via Teams är det lätt att delta, oavsett var i kommunen någon bor.

– Det vore jätteroligt om fler föräldrar med finsk bakgrund runtom i hela Örnsköldsviks kommun nappar på erbjudandet att revitalisera språket för egen del och samtidigt stödja barnen genom att använda det finska språket i hemmet. Det är väl investerad utbildningstid vid datorn, utlovar Anna-Maria Wedman.

I Örnsköldsviks kommun läser drygt 40 grundskoleelever finska som modersmål.

Publicerad: