Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Aniko A. Persson blir ny chef för välfärdsförvaltningen
Porträttbild Aniko A Persson sitter på en bänk med grönska i bakgrunden

Aniko A. Persson tillträder 1 mars 2022 som ny chef för kommunens välfärdsförvaltning.

Aniko A. Persson blir ny chef för välfärdsförvaltningen

Den 1 mars 2022 tillträder Aniko A. Persson som ny chef för välfärdsförvaltningen i Örnsköldsvik.

Det är nu klart med tillsättningen av den utlysta tjänsten som chef för välfärdsförvaltningen i Örnsköldsviks kommun. Ny chef blir Aniko A. Persson. Aniko arbetar för närvarande som chefskonsult till äldreomsorgsavdelningen i Nynäshamns kommun. Dessförinnan var hon chef för socialförvaltningen i Hammarö kommun och har utöver det mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom socialtjänst och omsorg enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

– Jag är glad att vi har nått ända fram med denna mycket viktiga rekrytering. Aniko har en stor kunskap och kommer att bidra mycket till förvaltningens kommande utveckling, säger Magnus Haglund, kommundirektör

– Jag är hedrad över att ha fått erbjudandet att ta över ansvaret för en sådan viktig förvaltning i Örnsköldsviks kommun. Jag har redan haft förmånen att träffa många personer inom kommunen, och är stolt att få bli en del i kommunen, säger Aniko A. Persson, tillträdande förvaltningschef.

Förvaltningen har många stora utmaningar i framtiden. Att öka antalet heltidsarbetande, att fortsätta digitaliseringen inom de olika avdelningarna, samt att i samverkan med regionen fortsätta arbetet ”God och nära vård”, kommer att vara några av utmaningarna för den nya förvaltningschefen.

– Även från politikens sida ser vi med tillförsikt fram emot att Aniko ska börja arbeta med oss. Hon kommer in med ny kunskap och har mycket erfarenheter av de processer vi måste arbeta vidare med, säger Anna Sundberg, omsorgsnämndens ordförande

Aniko A. Persson tillträder tjänsten i Örnsköldsvik 1 mars 2022. Nuvarande chef för välfärdsförvaltningen, Katarina Jensstad, har valt att gå vidare till nya uppgifter och kommer att vara projektledare för införandet av den nya förvaltningsorganisation som ska genomföras med stöd i den nyligen avslutade demokratiutredningen.Publicerad: