Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Ny e-tjänst ökar möjligheten för fler lokala affärer

Kommunen vill med hjälp av ny e-tjänst underlätta för fler lokala leverantörer och producenter att delta vid direktupphandlingar.

Ny e-tjänst ökar möjligheten för fler lokala affärer

Örnsköldsviks kommun vill underlätta för fler lokala företag att delta vid direktupphandlingar som kommunen gör i samband med inköp av varor och tjänster. Genom en helt ny e-tjänst kan företag nu anmäla sig till kommunens register för direktupphandling och underlätta för kommunens verksamheter att hitta små och medelstora företag lokalt.

E-tjänsten fungerar som ett register för information om företagen. Det betyder att företagen som registrerar sig i systemet inte per automatik blir kontrakterade, men det ökar möjligheten att kunna leverera till kommunen.

-Det här är ett sätt för oss att i större utsträckning välja lokala alternativ och bli mer medveten om företag som finns lokalt och kan leverera en specifik vara eller tjänst. Vi hoppas att denna tjänst ska underlätta för fler som vill leverera till kommunen och att så många företag som möjligt registrerar sig, säger Jens Hannemann, upphandlingschef Örnsköldsviks kommun.

Kommunen arbetar aktivt för att på flera sätt för att få fler lokala leverantörer och producenter att delta i upphandlingar. Som en del i satsningen Företagens framgång har kommunen under våren bjudit in ett antal olika branscher till dialogträffar inför kommande upphandlingar, för kunskapsutbyte och för att öka förståelse för det lokala näringslivets förutsättningar.

Läs mer här om direktupphandling och besök e-tjänsten.

Publicerad: