Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Nya förskolan Sjölyckan invigd - och fler är på gång
Bilden visar barn som firar invigningen av nya förskolan Sjölyckan.

Barnen firar invigningen av nya förskolan Sjölyckan.

Nya förskolan Sjölyckan invigd - och fler är på gång

Den nya förskolan Sjölyckan i Högland tornar upp sig med sina två våningar och ljusgrå vågiga fasad och ger totalt 120 efterlängtade platser, fördelat på åtta avdelningar. Sedan sex veckor tillbaka har förskolan välkomnat nya förskolebarn samt förskolebarn från tre andra förskolor i området. Under tisdagen 28 september 2021 genomfördes den officiella invigningen.

- Det är intensivt, och har varit så i ett och ett halvt år då vi både planerat för vår nya förskola och samtidigt även avvecklat tre andra förskolor. Barnen från de tidigare förskolorna har vi nu introducerat här på Sjölyckan. Samtidigt som vi nu arbetar med att introducera nya barn till förskolan pågår även processer där arbetslagen ska lära känna varandra och vi ska hitta rutiner och skapa trygghet för barnen, så det är mycket jobb kvar innan vi kan säga att vi landat, säger Carolina Grundin, förskolelärare på Sjölyckans förskola.

Den officiella invigningen skedde utomhus under höstgrå himmel med varma invigningstal av rektor Ulrika Messering och bildningsnämndens ordförande Erika Howcroft. Och som en överraskning för barnen dök ”Veda Kvist” upp i sin färgglada gröna mundering. I talen och sångerna betonades vikten av allas lika värde, där regnbågen med dess färger fick symbolisera att vi alla är olika och samtidigt kompletterar varandra. I talen lyftes även de många samarbeten som gjort bygget av den nya förskolan möjlig. Både inom kommunens organisation och med externa företag, där Peab varit huvudentreprenör för bygget. Allas lika värde och vikten av samarbete är även något som återkommer i Sjölyckans verksamhetsidé.

- I vår verksamhetsidé står det bland annat att barnen på Sjölyckan ska ges möjlighet att utveckla respekt och förståelse för allas lika värde. Sjölyckan ska vara en trygg mötesplats där barnen tillåts vara de de är och får möjlighet att utvecklas i sin egen takt, säger Ulrika Messering under sitt invigningstal.

Bilden visar nya förskolan Sjölyckan.

Nya förskolan Sjölyckan.

Sjölyckans förskola är ritad av Max Lönnqvist på Lönnqvist & Vanamo Architects i Stockholm och påminner mycket Ängsmarkens förskola i Gullänget. Med sina 1560 kvadratmeter och två våningar med halvplansförskjutning, är Sjölyckan den tredje största förskolan i kommunen, och enligt Eric Bagger, projektledare på bildningsförvaltningen, är det framtidens förskola som nu tagit form i Högland.

- Vi har valt att bygga en stor förskola och utmaningen har legat i utformningen. Det är en stor skola, men den ska upplevas trygg och välkomnande både för barn och vuxna. Och det tycker vi arkitekten lyckats med. En stor skola innebär sambandsvinster, i form av nyttjandet av resurser, både ekonomiska och pedagogiska. Det ger bland annat möjlighet till en bredare pedagogisk kompetens bland personalen och mer möjlighet till samarbeten, säger Eric Bagger.

Invigningen av nya förskolan i Högland bidrar till att uppfylla behovet av långsiktiga lösningar för fler förskoleplatser, men totalt sett behövs det än fler platser. Därför pågår det just nu detaljplaneprocesser för att kommunen ska kunna bygga nya förskolor i centrum uppe vid Järvhaga och i Bodum. Vidare planeras för en ny förskola i Domsjö. Det genomförs även en förstudie om behovet av förskoleplatser i Bredbyn och i Köpmanholmen pågår uppbyggnaden av den befintliga förskolan, där kommunen även anpassar den nya lokalen till att vid behov kunna öka kapaciteten med två nya avdelningar.

Bilden visar barn som äter glass.

Barnen firar invigningen med glass.

Publicerad: