Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Oljeutsläpp i kustområde söder om Husum – allmänheten uppmanas undvika kontakt med oljan
Bilden visar olja på stenar

Oljeutsläpp i kustområde söder om Husum – allmänheten uppmanas undvika kontakt med oljan

Ett oljeutsläpp har påträffats i kustområdet söder om Husum. Orsaken utreds och sanering har inletts.

Under den gångna helgen har olja påträffats på ett antal platser längs kusten strax söder om Husum efter kustremsan mellan Rypskär upp till Husån. De flesta fynden har gjorts på land, ett mindre oljepåslag har påträffats i vattnet.

Ännu är det oklart varifrån oljan kommer. Räddningstjänsten jobbar nu med att förhindra att skadorna breder ut sig. Saneringsarbetet beräknas pågå under några veckor framöver. Kustbevakningen ansvarar för att ta hand om olja till havs medan kommunens räddningstjänst och miljöenhet sköter sanering på land.

På grund av det oljeutsläpp som finns runt Husum så finns risk för oljepåslag på flertalet ställen efter kustremsan mellan Rypskär upp till Husån. Allmänheten uppmanas att inte röra sig i, eller i anslutning till vattnet efter denna sträcka, för att undvika att få olja på sig eller husdjur, samt visa hänsyn till de aktörer som arbetar med saneringen. Tips om oljepåslag i havet kan lämnas till Kustbevakningens ledningscentral, telefon 0776-70 60 00 eller via Kustbevakningens webbplats. Länk till annan webbplats.

Publicerad: