Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Uppgraderingar på det kommunala vägnätet för att framtidssäkra hållbara godstransporter

Uppgraderingar på det kommunala vägnätet för att framtidssäkra hållbara godstransporter

Bärigheten på strategiskt utvalda delar av vägnätet i Örnsköldsviks kommun uppgraderas för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling. Utifrån fyra prioriterade områden med förbättringsåtgärder, arbetar kommunen för att kunna öka viktklassningen på vägnätet.

Omkring 60–70% av godstransporterna inom Örnsköldsvik utgörs av timmertransporter till skogsindustrierna vid kusten. Vägnätet behöver en viktklassning som kallas BK4, max 74 tons bruttovikt, för att klara av dessa tunga transporter. Större delen av vägnätet i Örnsköldsviks kommun består av BK2 klassificering, med max 51 tons bruttovikt. Utifrån nationella och lokala prognoser förväntas transporterna i Sverige att öka och dessutom bli längre och tyngre för att vara mer hållbara och effektiva.

-Det är viktigt att vi som kommun deltar i de lokala och de regionala nätverken som finns. Att vi idag har kontinuerlig dialog om bärighetsfrågor och framtida behov av hållbara transporter med de berörda näringarna, gör att vi vet behoven och önskemålen från näringslivet. Från mitt perspektiv betyder det att planen blir både aktuell och skarp, i slutändan gör det att chanserna till insatser blir betydligt större, säger Mikael Kristiansson, chef trafik- och parkavdelningen, Örnsköldsviks kommun.

Med strategiska förbättringar på delar av det kommunala vägnätet och uppgradering till BK4-klassning skapar man förutsättningar för att transportera framförallt skogsprodukter till någon av kommunens hamnar, järnvägsterminal eller industrier på ett effektivare och mer hållbart sätt.

I ett samarbete med Handelskammaren Mittsverige och lokala företag inom transportbranschen har kommunen varit med och tagit fram en prioriteringslista och strategi för hur de svaga punkterna i vägnätet, som kommunen sköter, ska kunna uppgraderas i närtid.

-Vi har planer för både större och mindre åtgärder för att öka till klassificering BK4 inom olika områden där det idag går tung trafik, exempelvis så har vi i år genomfört åtgärder vid Domsjöområdet vid Brogatan - Hörneborgsvägen norr samt i Norra området kring Nederövägen och Måvägen. Nu fortsätter vi arbetet med att få till infrastruktur som håller för BK4 genom att projektera och utföra åtgärder för att bron över Moälven ska klara BK4 även på lång sikt, säger Mikael Kristiansson.

Uppgraderingarna på vägnätet ingår som en del i rapporten Infrastruktur för framtida godstransporter i Örnsköldsvik, IFG. Där Örnsköldsviks kommun, i samarbete med handelskammaren, industrin och transportbranschen, presenterar vad som behöver göras för att säkra framtiden för Örnsköldsviks godsinfrastruktur. Rapporten fokuserar på fyra områden, utöver satsningar på att öka bärigheten på strategiskt utvalda vägar, presenteras även; utbyggd av allmän hamn i Hörneborg, utveckla godsterminalen i Arnäsvall – på gång, samt ny dragning av E4 utanför Örnsköldsviks stadskärna.

Publicerad: