Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Tryggare och säkrare i Bodum med ny gång- och cykelväg
Bilden visar Glenn Nordlund, Mikael Malmén och Jörgen Stjärne inviga nya gång- och cykelvägen i Bodum.

Glenn Nordlund, Mikael Malmén och Jörgen Stjärne invigde tillsammans den nya gång- och cykelvägen i Bodum.

Tryggare och säkrare i Bodum med ny gång- och cykelväg

Nu blir det smidigt och säkert att cykla till skola och fotboll på den nya gång- och cykelvägen mellan Kabyssvägen och Dekarsövägen i Bodum. På onsdag kväll den 15 september invigdes formellt den nya gång- och cykelvägen i Bodum gemensamt av Örnsköldsviks kommun, Trafikverket och Region Västernorrland.

-Vi hoppas att många vill börja använda den nya gång- och cykelvägen, som även fått nya och förbättrade busshållplatser och belysning längs hela sträckan säger Jörgen Stjärne, projektledare vid Trafikverket.

Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket, Region Västernorrland och Örnsköldsviks kommun.

-Det här är en strategiskt viktig sträcka som underlättar för den som vill välja att gå eller cykla för att ersätta korta bilresor. Det är bra för både miljön och för folkhälsan, säger Glenn Nordlund, regionråd, Region Västernorrland.

Den nybyggda sträckan gör det också lättare att cykla in till centrum, med 7 km sammanhängande separat gång- och cykelväg.

-Ser vi till barn och ungdomar i området så är det ungefär 75 procent som går eller cyklar till skolan eller till träningen. Äntligen kan vi inviga en säker gång- och cykelväg. Det är ett ett stort lyft för alla. Invigningen är dessutom starten på en satsning vi gör på den internationella mobilitetsveckan, ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter säger, Mikael Malmén, samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Örnsköldsviks kommun.

Tipsslinga med vinster

Under hela mobilitetsveckan 16-22 september finns en tipsslinga uppsatt längs sträckan med fina vinster för de som deltar. Längs den nya gång- och cykelvägen finns även ett antal presentkort utplacerade, värda 300 kr styck för köp av cykelhjälm hos Ö-viks cykel och fritid.

Europeiska mobilitietsveckan är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Varje kommun utformar sina egna aktiviteter. Det kan handla exempelvis om aktiviteter inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tätorter.

#mobilityweek

Se film om den nya gång- och cykelvägen i Bodum

 

Syntolkad version

Publicerad: