Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Investering i kombiterminal ökar kapaciteten
Testbild

Kombiterminalen i Arnäsvall byggs ut för 25 miljoner för att öka kapaciteten och möta framtida behov av hållbara godstransporter.

Investering i kombiterminal ökar kapaciteten

Kombiterminalen i Arnäsvall har med sin närhet till såväl Botniabanan och E4 som Örnsköldsviks centrum goda förutsättningar att bli en intermodal knutpunkt för näringslivet där olika transportsätt kan kombineras. Kommunen satsar nu drygt 25 miljoner kronor på infrastrukturen vid kombiterminalen för att öka kapaciteten och effektiviteten så att ökade mängder gods som kan flyttas från väg till järnväg med minskade klimatutsläpp som följd.

Investeringen handlar om att bygga ut spåranläggningen så att minst ett fullängdståg på 600 meter och ett kortare tåg kan lastas samtidigt, att anpassa och bygga ut terminalytorna för effektiv omlastning och hantering av flera olika godstyper. Anpassningar kommer även genomföras så att både utgående och inkommande containrar kan hanteras.

-Efterfrågan på mer hållbara transportlösningar ökar. Vi ser redan nu en ökad godshantering via järnväg vilket också ligger i linje med den nationella godstransportstrategin. Den här utvecklingen innebär att vi kommer kunna hantera större volymer och att fler företag kan använda sig av godsterminalen. I en förlängning är förhoppningen att detta ska locka fler företag att etablera sig i Norra handelsområdet, säger Mattias Morin, samhällsplanerare Örnsköldsviks kommun.

Kombiterminalen är en del av de satsningar i rapporten Framtidens logistiklösningar i Örnsköldsvik. En rapport som har tagits fram av kommunen, tillsammans med Handelskammaren och ett antal godsintensiva företag i kommunen, för att skapa effektiva, hållbara och konkurrenskraftiga logistiklösningar både i närtid och framåt, som stöttar och utvecklar det lokala näringslivet.

-Vi ska ha ett utbyggt transportnät som tillgodoser de behov som krävs. Det känns bra att vi redan nu tar höjd för att möta framtidens ökade godstransporter, både lokalt och nationellt, säger Mattias.

Byggnationen av den nya kombiterminalen ligger på drygt 25 miljoner kronor, varav 12,4 miljoner kronor sker med stöd från Naturvårdsverket. Projektet planerar att vara klart i mars 2023.

Publicerad: