Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Servicehuset Eken avvecklas
Exteriörbild Ekens servicehus i Järved

Servicehuset Eken i Järved avvecklas och därmed upphör servicehus som boendeform inom kommunens vård- och omsorgsboende.

Servicehuset Eken avvecklas

Omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet 16 juni att avveckla servicehuset Eken i Järved.

Beslutet ligger i linje med nämndens lokalresursutredning där inriktningen är att avveckla kommunens servicehus i sin nuvarande form. Servicehusen motsvarar varken de behov av boende som äldre har idag eller de krav som gäller på lokalernas utformning. Eken är idag det enda återstående servicehuset och välfärdsförvaltningen fattar inte längre några nya beslut om vård- och omsorgsboende med inriktning servicehus.

Det finns 31 lägenheter och idag bor det totalt 29 hyresgäster på Eken. De som nu bor i servicehuset kommer att erbjudas boende i något av kommunens övriga vård- och omsorgsboenden. De boende kommer att kontaktas för enskilda samtal kring individuella behov och önskemål.

Vid servicehuset arbetar 26 medarbetare. Samtliga kommer att kontaktas för individuella samtal kring omplacering. Eventuell övertalighet hanteras enligt arbetsgivarens rutin och regelverk för sådana situationer.

Målsättningen är att inleda avvecklingen efter sommaren och att den ska vara helt genomförd senast 31 mars 2022. Servicehuset Eken drivs i hyrda lokaler.


Publicerad: