Länk till startsidan
 • Du är här:
 • Startsida
 • Äldre nyheter
 • Stora investeringar i kommunens budget
Per Nylén (S) Kommunstyrelsens ordförande

Per Nylén (S) Kommunstyrelsens ordförande

Stora investeringar i kommunens budget

Örnsköldsviks kommun planerar stora investeringar enligt det budgetförslag som kommunstyrelsen fattade beslut om idag. Skattefinansierade investeringar föreslås bli 422 miljoner kronor för 2022 och prioriteringen ska ligga på förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden, kulturhus, multisporthall, simhall och infrastruktur under perioden 2022-2024. Budgeten visar ett resultat på +85 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Skattesatsen föreslås bli oförändrad - 22,71 procent per skattekrona.

- Kommunen har goda förutsättningar att satsa på skolan och de mest utsatta och hantera effekterna av pandemin, säger kommunstyrelsens ordförande Per Nylén. Örnsköldsvik ska vara en trygg, intressant och framtidsinriktad plats och vi ska bygga en framtid för många fler. Detta är en samhällsinvestering med framtida långsiktiga intäkter.

Kommunens vision om kraftig befolkningsökning innebär ett gemensamt extra fokus inom kommunkoncernen på tillväxt med fler och expanderande företag och inflyttning. Konkurrenskraftiga och hållbara godstransporter, goda kommunikationer, nya bostads- och verksamhetsområden, innovationsbolag och ytterligare förstärkning av Örnsköldsvik som viktig plats inom bioekonomiområdet är ett antal exempel på utpekade prioriterade områden.

Budgetförslaget, som nu går vidare till fullmäktige, pekar också särskilt på näringslivsutveckling, på jämställdhetsarbetet och ett aktivt miljö- och klimatarbete.

- Kommunens service och företagens upplevelse av servicen ska öka, säger Per Nylén. Det är viktigt att underlätta för företagen och det ska vi göra genom bland annat en aktivare och tydligare dialog, snabbare handläggningstider och vägledande myndighetsutövning.

Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten den 21 juni.

Prioriteringar i investeringsbudgeten 2022-2024:

 • Arbetet med en sammanhållen modern gymnasieskola påbörjas senast 2022
 • Underhåll av välfärdslokaler
 • En modern skola i Björna påbörjas senast 2022 och Sidensjöskolan moderniseras efter Björnaskolan
 • Kulturhus samt kultursatsning på landsbygden
 • När vård- och omsorgsboendet i Sidensjö färdigställts ska arbetet med trygghetsbostäder i f.d Fyrklövern ta vid
 • Byggandet av LSS-boenden fullföljs enlligt plan
 • Örnsköldsvik ska nå de nationella bredbandsmålen
 • Utbyggnaden av förskolor fullföljs enligt investeringsplan
 • En ny simhall byggs i centrum och den gamla bassängen renoveras
 • 156 nya vård- och omsorgsplatser påbörjas för att stå klara 2029
 • En multisporthall påbörjas under 2022
 • GC-väg Bjästa-Köpmanholmen prioriteras tillsammans med Trafikverket

Totala investeringsbudgeten är 544 miljoner kronor, vilket inkluderar affärsmässiga investeringar

Publicerad: