Länk till startsidan
 • Du är här:
 • Startsida
 • Äldre nyheter
 • Information från tisdagens kommunstyrelsesammanträde

Information från tisdagens kommunstyrelsesammanträde

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 8 juni 2021. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats på sidan sammanträdeshandlingar och protokoll

Ny förskola efter branden i Köpmanholmen

Kommunstyrelsen föreslår att 19,2 miljoner kronor ska investeras i en ny förskolebyggnad i Köpmanholmen efter att den gamla brandskadades. Förskolan kommer att få samma standard som de nya förskolorna Ängsmarken och Sjölyckan och bli 200 kvadratmeter större för att rymma matsal, personal- och hygienutrymmen.

Andra än kommunen arrangerar utbildningar

Kommunstyrelsen föreslår avslag på det medborgarförslag som föreslår en kampanj för ”Våga bruka din smartphone”. Örnsköldsvik ger stöd till studieförbund, pensionärsorganisationer och andra föreningar som arrangerar kurser i digitala hjälpmedel och kommunen bör inte arrangera utbildning i egen regi.

Nej till obligatorisk rubrikruta

Kommunstyrelsen föreslår avslag på medborgarförslaget om rubrikruta med ordet ”Medborgarförslag” på kommunens webbplats förstasida. Rubrikerna kan förändras över tid, säsong och användarnas beteende och bör inte vara obligatoriska.

Gång- och cykelväg inte prio före andra

Kommunstyrelsen föreslår avslag på Gösta Nordbergs (SD) motion om gång- och cykelväg i Husum senast 2023 i och med att det inte bör prioriteras före andra redan planerade åtgärder.

Del i Umeåregionens landsbygdsutvecklingsstrategi

Örnsköldsviks kommun ställer sig bakom den landsbygdsutvecklingsstrategi som tagits fram inom samarbetet i Umeåregionen. Strategin är vägledande för samverkan och samarbetet när det gäller att stärka de värden, resurser och den attraktiva livsmiljö som landsbygderna erbjuder. Umeåregionen består av de sju kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln, Vännäs och Örnsköldsvik.

Klimatarbete pågår i annan form

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om ”klimatengagemang i världsklass”. Ett arbete med klimatstrategi pågår för närvarande i kommunen utifrån det mål som fullmäktige har beslutat om.

Övriga ärenden:

 • Begäran om utökade skattemedel för driftskostnader för tillfällig gruppbostad LSS, Bjästa
 • Budget 2022, plan 2023-2024
 • Upplösning av stiftelsen Solberget
 • Återrapportering av uppföljning av avfallsplan för 2020
 • Yttrande över nulägesbeskrivning av prövningsgrupp Idbyån 35_1 Ovansjö kvarn.
 • Yttrande, granskning av kommunens service till företagare
 • Yttrande, granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt
 • Yttrande, barn- och ungdomsstrategi 2021-2024
 • Sammanträdesplan kommunstyrelsen 2022
 • Fyllnadsval, ledamot i landsbygdsgruppen samt ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens ekonomiberedning
 • Redovisning av fattade delegationsbeslut 2021, utskott
 • Redovisning av fattade delegationsbeslut 2021, förtroendevalda och tjänstepersoner


Ytterligare information:


Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 57, 072-514 22 60

Helén Sahlin, kommunikationschef, 0660-887 53

Emma Grann, kommunsekreterare, 0660-888 47

Publicerad: