Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Digital omställning – coronadrabbade branscher i fokus för nytt projekt
Testbild

Digitala lösningar ska främja stadens och företagens utveckling.

Digital omställning – coronadrabbade branscher i fokus för nytt projekt

Örnsköldsviks kommun har beviljats 4,3 miljoner kronor i projektmedel från Europeiska regionala utvecklingsfonden i Mellersta Norrland för att stödja företagens digitala omställning och stärka stadens företags möjlighet till återhämtning efter pandemin. Hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag genom digital omställning är målet för det tvååriga projektet ”Digistad Örnsköldsvik”

Örnsköldsviks kommun har beviljats 4,3 miljoner kronor i projektbidrag, från EUs regionala utvecklingsfond för en satsning på digital omställning.Tillsammans med medfinansiering från Världsklass Örnsköldsvik innebär det en satsning på 5,6 miljoner kronor.Projektet ”Digistad Örnsköldsvik” har som mål att stödja företagens digitala omställning och stärka stadens företags möjlighet till återhämtning efter pandemin. Satsningen är ett gemensamt initiativ från Örnsköldsviks kommun tillsammans med centrumutvecklingsorganisationen Cesam och genomförs i samarbete med Fastighetsägarna.

-Vi ser fram emot att vara kommunens samverkanspart i projektet som ska stärka stadens företagare och deras möjligheter till återhämtning efter pandemin. Projektet passar in i Cesams långsiktiga och strategiska arbete och blir ett ytterligare verktyg för att återskapa en levande stadskärna med livskraftiga verksamheter, säger Anette Forsberg, centrumutvecklare Cesam.

”Digistad Örnsköldsvik” är dels inriktat på digital lotsning för företag, dels att utveckla stadens digitala lösningar. Projektets primära målgrupp är företag som är intresserade av att nyttja digitaliseringens möjligheter för en hållbar omställning och en snabbare återhämtning genom nya affärsmöjligheter eller effektivisering. Branscher som drabbats särskilt hårt av pandemin, däribland besöksnäring inklusive café/restaurang och handel, är särskilt prioriterade i projektet. Men även företag inom andra branscher som vill ta digitala språng kommer att ges möjlighet att delta.

Under projekttiden kommer företag att erbjudas digital lotsning och deltagande i digitala mötesplatser, vilket ska öka insikten om digitaliseringens möjligheter och leda till konkreta digitaliseringsinitiativ samt en plan för genomförande. En metod som tillämpats med framgång i projektet Digitala steg för tillväxt där ett 90-tal företag genomgått ett affärsutvecklingsprogram med fokus på digitalisering. Projektet ska även leda till att aktörer i staden fått möjlighet att testa nya digitala lösningar som stärker den egna omställningen och där nya kombinationer testas, till exempel digitala showrooms eller pop-ups. Även digitala lösningar för att främja arrangemang i staden ska testas.

Efter projekttiden ska erfarenheterna från de nya lösningar som testats och det arbete för digital arrangemangsstimulans som gjorts leda till att stadens samverkande organisationer och företag fortsätter att driva på innovationsförmågan och att testa nytt gemensamt.

– Jag har goda förhoppningar att projektet ska vara till hjälp för företag som drabbats av pandemins konsekvenser att återhämta sig, hitta nya vägar och att bygga sig starkare att möta framtiden. Det digitala har för allt fler blivit en självklar väg att ta del av både varor och tjänster, säger kommunstyrelsens ordförande Per Nylén.

Projektet ”Digistad Örnsköldsvik” sträcker sig från augusti 2021 till och med augusti 2023.

Publicerad: